Kapų tvarkymas Kaune ir visoje Lietuvoje

Atsakė, ar verta kapą dengti akmens plokšte: įvardijo sumas

Ar verta kapą dengti akmens plokšte
Atsakė, ar verta kapą dengti akmens plokšte: įvardijo sumas   Neretai daugumai žmonių nekyla jokių problemų pasirūpinti artimųjų kapavietės priežiūra. Vis dėlto, dalis asmenų neretai teigia, kad kapavietė yra ne sodas ar gėlynas, o ir skirti jos tvarkymui pakankamai laiko dažnu atveju sunkiai pavyksta. Atsižvelgiant į šias problemas, vis dažniau žmonių renkasi kapavietes dengti akmens […]
Read More

Kapinių tradicijos ruošiantis lapkričio 1-ąjai

Kapinės
Kapinių tradicijos ruošiantis lapkričio 1-ąjai Kapinių tradicijos ruošiantis lapkričio 1-ąjai Kai skaitysite šias eilutes,jau būsite aplėke keliolika miestų ir kaimelių, kuriuose ilsisi amžino poilsio jusų artimieji.Žmonės, kurie būdami gyvi buvo brangūs, artimi, savi, o ir tie kiti – su kuriais pykotės, drąsketės dėl gražinamos žemės lopinėlio.Tie, su kuriais susitaikėte ir kuriems, tikiuosi, atleidote tik po […]
Read More

Katalikybė

Katalikybė
Katalikybė Katalikybė Krikščionybė Katalikybės išpažinimas valstybėse (proc.) Katalikybė (gr. καθολικός, „bendras“) – Katalikų bažnyčios mokymo turinys, tikėjimo, moralės, religinio gyvenimo ir normų visuma, jų praktinis taikymas ir plėtojimas, stambiausia Krikščionybės šaka. Katalikybės doktriną sudaro svarbiausios krikščionybės tikėjimo tiesos. Katalikybę išpažįstantys asmenys laiko, jog priklausymas Jėzaus Kristaus įsteigtai visuotinei Bažnyčiai yra tikrasis kelias į Dievą. Katalikybę išpažįstantieji vadinami katalikais arba Romos katalikais. 2011 m. išleistame Popiežiškajame žinyne nurodoma, kad 2009 m. pabaigoje […]
Read More

Romos Katalikų Bažnyčia

Romos Kataliku Baznycia
Romos Katalikų Bažnyčia Romos Katalikų Bažnyčia Romos katalikų paplitimas pasaulyje. Šventojo Petro bažnyčia Romoje Romos Katalikų Bažnyčia (Katalikų Bažnyčia) – pagal tikinčiųjų skaičių yra didžiausia krikščionių bažnyčia pasaulyje. Pagal Statistical Yearbook of the Church šiai Bažnyčiai 2004 m. pabaigoje priklausė 1 098 366 000 žmonių iš bendro, Jungtinių Tautų pateikto, 6 388 500 000 pasaulio gyventojų. [1] Tai didžiausia pasaulio vieningą organizaciją turinti religija. Bažnyčiai vadovauja popiežius, Romos vyskupas (nuo […]
Read More