Kapų tvarkymas Kaune ir visoje Lietuvoje

Garantijos

Garantijos

GARANTIJOS PASLAUGOMS

Suteikiame kokybiškas ir nepriekaištingas paslaugas.5 metų garantija darbams, visiems akmens gaminiams - 8 metų garantija. Darbai yra atliekami pagal: Lietuvos Respublikos standartą LST.Ir pagal įmonėje patvirtintą technologiją ir laiko normatyvus, kurie ir yra pagrindas apskaičiuojant darbų kainą.

 

 

GARANTIJOS PASLAUGOMS

Suteikiame kokybiškas ir nepriekaištingas paslaugas.5 metų garantija darbams, visiems akmens gaminiams - 8 metų garantija.
Mūsų įmonėje dirba puikiai savo darbą išmanantys specialistai. Didelį dėmesį skiriame  darbuotojų mokymui bei kvalifikacijos kėlimui.
Atliktiems darbams suteikiama garantija vadovaujantis medžiagų gamintojų suteikiamomis mažiausiomis garantijomis ir vartojimo resursais.Darbai yra atliekami pagal: Lietuvos Respublikos standartą LST.Ir pagal įmonėje patvirtintą technologiją ir laiko normatyvus, kurie ir yra pagrindas apskaičiuojant darbų kainą.

Grąžinimas, garantijos

Prekių garantijos, keitimo ir grąžinimo taisyklės.

Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti prekės pirkimo ir pardavimo sandorio, pranešdamas raštu apie tai Pardavėjui per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo, šiomis sąlygomis:

1.1. Pirkėjas, norėdamas grąžinti prekę, turi užpildyti Pardavėjo nustatytos formos grąžinimo dokumentą prekių grąžinimo skiltyje arba informuoti Pardavėją el. paštu [email protected]. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinantį dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas).

1.2.  Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos turi išsiųsti arba perduoti prekes Pardavėjui arba kitam jo įgaliotam asmeniui.

1.3. Jeigu prekė neatitinka kokybės reikalavimų, Pardavėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie pirkimo pardavimo sandorio atsisakymą, turi grąžinti Pirkėjui visas šio sumokėtas sumas, įskaitant Pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas, jeigu tokios buvo arba įsipareigoja pakeisti prekę kokybiška preke. Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas turi naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo ir jeigu Pirkėjas nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų.

1.4. Prekė, kuri Pirkėjui (vartotojui) nepatinka dėl jos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo, gali būti pakeista (grąžinta) tik tuo atveju, jei nuo prekės pardavimo dienos nėra praėję daugiau kaip 14 dienų ir grąžinama prekė yra kokybiška, nebuvo sugadinta ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais). Šiuo atveju, siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

1.5. Prekės grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje (su aprašymu ir garantiniu talonu, jei jie buvo pateikti su preke). Grąžinant būtina pateikti originalų prekės įsigijimo dokumentą, kurį Pirkėjas gavo kartu su preke.

1.6. Kilus ginčui dėl grąžinamos prekės išvaizdos pasikeitimų ar prekės sugadinimo, Pardavėjas kreipiasi į Valstybinę inspekciją pateikia prekę ekspertizei. Ekspertizės išlaidas padengia kaltoji šalis.

  1. Jei prekės, pagamintos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba akivaizdžiai jam pritaikytos, jos nekeičiamos ir negali būti grąžinamos (Pirkėjui negrąžinami už tokias prekes sumokėti pinigai)

Garantinis aptarnavimas

  1. Garantinis prekės periodas prasideda nuo prekės pirkimo dienos. Garantinio periodo metu, prekė yra pakeičiama į naują arba pataisoma, priklausomai nuo netinkamumo pobūdžio.

3.1. Pardavėjas arba gamintojas suteikia prekės kokybės garantiją, kurios davėjas, konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi prekės garantiją patvirtinančiame dokumente.

3.2. Tuo atveju, kai Pardavėjas prekėms prekių kokybės garantijos nesuteikia, galioja teisės aktuose nustatyta tokių prekių kokybės garantija.

3.3. Garantija nesuteikiama, jei prekei buvo daryti netinkami pakeitimai, modifikacijos, prekė naudojama ne pagal gamintojo suteiktą instrukciją arba instaliuota-sumontuota kitos firmos-įmonės. Garantija nesuteikiama akmens gaminiams, kuriuos montuoja kita įmonė- kiti asmenys,ne pardavėjas.

3.4. Vartotojų įsigytų prekių grąžinimas, keitimas ir garantinis aptarnavimas vyksta vadovaujantis Europos Sąjungos direktyvomis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei kitais galiojančiais teisės aktais