Kapų tvarkymas Kaune ir visoje Lietuvoje

Romos Katalikų Bažnyčia

Romos Katalikų Bažnyčia

Romos katalikų paplitimas pasaulyje.
Šventojo Petro bažnyčia Romoje

   Romos Katalikų Bažnyčia. Pagal tikinčiųjų skaičių yra didžiausia krikščionių bažnyčia pasaulyje. Pagal Statistical Yearbook of the Church šiai Bažnyčiai 2004 m. pabaigoje priklausė 1 098 366 000 žmonių iš bendro, Jungtinių Tautų pateikto, 6 388 500 000 pasaulio gyventojų. [1] Tai didžiausia pasaulio vieningą organizaciją turinti religija. Bažnyčiai vadovauja popiežiusRomos vyskupas (nuo 2013 m. – Pranciškus). Katalikų bažnyčia taip pat apima 23 unitų arba Rytų apeigų bažnyčias.

Popiežius Pranciškus

 lot. Franciscus; orig. Jorge Mario Bergoglio, SJ; g. 1936 m. gruodžio 17 d. Buenos AirėseArgentinoje) – dabartinis Romos katalikų bažnyčios popiežius, išrinktas 2013 m. kovo 13 d. Iki išrinkimo popiežiumi buvo Buenos Airių arkivyskupas. Šias pareigas ėjo nuo 1998 m. Kardinolu tapo 2001 m. Pirmasis popiežius iš Naujojo pasaulio, taip pat pirmasis popiežius po 1200 metų pertraukos ne iš Europos.[1] Pirmasis popiežius jėzuitas.

Romos Katalikų Bažnyčia apibrėžia save taip: „Katalikų Bažnyčia, kuriai vadovauja Petro įpėdinis“ – t. y. popiežius – „ir komunijoje su juo esantys vyskupai.“ [2] Bažnyčia moko, kad ji yra įkurta Jėzaus Kristaus žmonijos išgelbėjimui.

Istorija

Žodis katalikas kilęs iš graikų kalbos būdvardžio καθολικόςkatholikos, iš frazės „kath’ holou“, sudarytos iš kata „apie“ + holos „visuma“ kilmininko, pažodžiui apie visumą, laisvai verčiant „universalus“. Bažnyčios naudojančios šį žodį savo pavadinime tuo tiesiogiai nurodo, kad pretenduoja būti viena, visuotine Kristaus įkurta Bažnyčia.

Katalikų Bažnyčia

Nuolat vadina save šiuo vardu, mažiausiai nuo II amžiaus pradžios, kai sąvoka Katalikų Bažnyčia pradedama minėti Šv. Ignacijaus iš Antiochijos raštuose.

Maždaug apie 100 m. kaip miesto ir apylinkių krikščionių bendruomenės vadovai iškilo dabartiniai Bažnyčios hierarchai – vyskupai. Per pirmuosius tris amžius susiformavo bažnytinės provincijos. Bažnytinė provincija apima keletą vyskupijų ir jai vadovauja metropolitas arba arkivyskupas. Katalikų bažnyčioje metropolitai savo reikšmę prarado ir liko tik kaip formalus titulas. Iki 451 m. išsiskyrė penki „svarbūs“ metropolitai, kurie tapo patriarchais (RomosKonstantinopolioAleksandrijosAntiochijos ir Jeruzalės).

Kapų tvarkymas: svarbu žinoti. Atraskite naudingus patarimus atminimo vietų priežiūrai.

”Kapų tvarkymas” daugiau straipsnių galite rasti čia :https://kpai.lt/apie-mus/straipsniai/

Kapų tvarkymas: svarbu žinoti. Atraskite naudingus patarimus atminimo vietų priežiūrai.